top of page

مهارت حل مساله در زندگی!

در هر برهه از زندگی به مسایل و چالش هایی برخورد میکنیم که گاها روان و ذهن ما را برای مدتی درگیر خود میکنند و الزاما راه چاره سریعی را با توجه به مهارتهای آموخته گذشته خود برای آنها نمیابیم.

در این گونه شرایط، برای حل مسایل قدمهایی هست که در صورت سردرگمی شما میتواند به تصمیم گیری های بهتر و حل مساله منطقی تر با بازده بهتر منجر شود که در پایین برای شما نوشته شده. به امید اینکه راهگشا باشد.
یک: مشکل اصلی را واضح و مشخص کن.

گاها مساله اصلی در میان قدمهای حل مساله یا مسایل حاشیه گم میشود و همین باعث عصبی شدن ما، درماندگی ما و حس از دست دادن کنترل میشود. اینکه آگاهانه لحظه ای تامل کنیم و مساله اصلی را واضح و روشن به خود یاداوری و حتی بر روی کاغذی بنویسیم خود به خود به آرامش بهتر ذهنی و تمرکز بهتر منجر میشود.
دو: لیستی از ایده ها و راههای حل مشکل را بنویس.

مهم نیست که ایده ها و قدمهایی که به ذهن شما میرسد عملی باشند یا نه. مهم نوشتن لیستی از تمامی افکار و راه ها و شرایطی که به ذهن شما میرسد است، که میتواند به حل مساله کمک کند. این لیستها باعث خالی شدن فضای ذهن، مرتب کردن افکار و بعضا حتی پیدا کردن سر نخ برای شروع خواهد شد.


سه: برای لیست ایده های بالا، نقاط مثبت و منفی هر کدام را مشخص کن.

حال که ایده ها و راههای ممکن برای حل مساله یا شروع مسیر را نوشتید، زمان بگذارید و نقاط مثبت و منفی هر قدم را بنویسید. این کار باعث میشود که بتوانید غربال قدمهای بی حاصل را بهتر و منطقی تر انجام دهید، در حالی که حس کنترل و مفید بودن را در خود برای ادامه راه تقویت خواهید کرد.


مثال: "یکی از ایده های من کلاس زبان رفتن است. برای اینکه مشکل و مساله من حل شود باید کلاس زبان بروم." نکته مثبت این قدم: یاد گرفتن زبان . نکته منفی این قدم: باید هزینه کنم تا زبان یاد بگیرم.


چهار: با توجه به قدمهای بالا، از لیست شماره دو حداقل دو راهکار را که از همه شدنی تر و برای شروع مناسب تر هستند را گلچین کنید و به عنوان هدف های اولیه انتخاب کنید.


پنج: قدمهای شروع برای حرکت در این راهکارهای گلچین شده در قدم بالا را را با استفاده از هدفگذاری هوشمند انجام بدهید و برنامه روزانه برای قدم به قدم جلو رفتن در راه را شروع کنید.


شش: آخر هر هفته به بررسی و بازبینی راههای رفته برسید، و اگر مسیری نیاز به بازبینی، هدف گذاری و شکستن به قدمهای کوچکتر داشت قدم پنج را دوباره انجام بدهید.


هفت: صبر داشته باش.

کمالگرایی که معمولا از شرم و اضطراب نشات میگیرد، دلیل اصلی اضطرابهای کاری و درسی ماست. به جای فکر و تمرکز بر روی نتیجه، به راهی که برنامه ریزی میکنید فکر کنید و به بررسی آن برسید، و ایمان داشته باشید که مسیر برای شما و به نفع شما ساخته شده، و در هر قدم درسی را برای فردایی بهتر خواهد داشت.


*ممنونیم که به منابع رایگان ما از اینجا سر میزنید , و به پادکست ما سابسکرایب میکنید*


نویسنده: ثمین حقیقی

33 views0 comments

Comments


bottom of page