top of page

دوره های پیش رو

جدید

business-interview_edited.jpg

"مدیریت بحرانهای روانی"

٥ کارگاه زنجیره ای تکمیلی

* شناخت بحرانهای روانی
* اضطراب و اقسردگی

*تراما
* شرم و ...

هر دو هفته یک جلسه

بسته شد

ب

business-interview_edited_edited_edited.jpg

 رزومه نویسی هوشمند

* ذهن آگاهی در پروسه ی کاریابی 

* تدوین هوشمندانه ی رزومه و ایمیل زدن حرفه ای

* پیدا کردن مهارتهای نهفته ی شخصی برای پیدا کردن مسیر در کاریابی

تاریخ : اعلام خواهد شد

بسته شد

نظرات شما 

علی

بهترین قسمت کارگاههای  چندگانه ی "بحران های روانی" از نظر من این هست که محیطی امن از طرف برگزار کنندگان ایجاد میشود که بتوانند مشکلات خود را مطرح و راهکارهای تخصصی و کاربردی بگیرند.

زهرا

تمرین های خودمراقبتی و مثال لیست جعبه ابزار روانی برای من بهترین قسمت از کارگاه اول از مجموعه ی چند گانه ی "بحران های روانی" بود. فهمیدم که احساساتی که دارم با تکنیکهایی که یاد گرفتم قابل کنترل هست و ممنون برگزارکنندگان هستم.

میترا

بهترین قسمت کارگاه رزومه نویسی برای من شفافیت و سادگی جلسه در عین حال صد در صد کاربردی بودنش بود. مخصوصا قسمت "داشتن لیستی از مهارتها" خیلی برای من تازگی داشت و بسیار راهگشا بود.

سلما

قسمتی که برای من از  کارگاه رزومه نویسی بسیار کارگشا بود چگونگی برخورد با Overqualification

بود. اینکه چطور از کارهای قبلی استفاده کنیم و برای کارهای  بعضا پایینتر رزومه بنویسیم.

آرش

در شرایط بحرانی انقلاب اخیر واقعا سری کارگاههای "بحران روانی" به کمک ما آمد. ممنون و سپاسگزاریم و به همه توصیه میکنیم برای آمادگی روحی مقابله با هر بحران زندگی در این کارگاهها شرکت کنند.

فرح

فن بیان بسیار عالی ثمین جان، مثالهای به کار برده شده، تفاوتهای بین رزومه و سی وی در کشورهای مختلف و مهمتر از همه نوشتن رزومه از دید کارفرما برای من بهترین قسمت کارگاه رزومه نویسی بود.

bottom of page