top of page

اضطراب و نقش منتقد درون در کنترل آن

توضیحات

در این پکیج خود آموز پرطرفدار به شناخت علایم ذهنی، بدنی و رفتاری اضطراب میپردازیم و تمرینهای عمیقی را جهت ریشه یابی و بررسی ریشه ی اضطراب در خود را مرور میکنیم. به راهکارها میپردازیم و منتقد درون را ارزیابی میکنیم تا بتوانیم با ذهن آگاهی و مهارتهای آموخته شده در این کارگاه در مواقعی که اضطراب ما در بالاترین حد خود است کنترلش کنیم. این کارگاه برای هر عزیزی که با بحران روحی، اضطراب و یا سردرگمی در زندگی روبرو است توصیه میشود. پکیج این کارگاه شامل فایل پی دی اف کلاس به همراه سه تمرین مهم هست که همگی در اختیار شما برای استفاده میباشد.

مدرس

قیمت پکیج

CA$5.50

به اشتراک بگذارید

Already a participant? Log in

bottom of page