top of page

اضطراب و نقش منتقد درون در کنترل آن

About

در این پکیج خود آموز پرطرفدار به شناخت علایم ذهنی، بدنی و رفتاری اضطراب میپردازیم و تمرینهای عمیقی را جهت ریشه یابی و بررسی ریشه ی اضطراب در خود را مرور میکنیم. به راهکارها میپردازیم و منتقد درون را ارزیابی میکنیم تا بتوانیم با ذهن آگاهی و مهارتهای آموخته شده در این کارگاه در مواقعی که اضطراب ما در بالاترین حد خود است کنترلش کنیم. این کارگاه برای هر عزیزی که با بحران روحی، اضطراب و یا سردرگمی در زندگی روبرو است توصیه میشود. پکیج این کارگاه شامل فایل پی دی اف کلاس به همراه سه تمرین مهم هست که همگی در اختیار شما برای استفاده میباشد.

Instructors

Price

CA$5.50

Share

Already a participant? Log in

bottom of page