top of page

Choose your pricing plan

 • عضوهای خاص

  ۱۰٫۰۰$CA
  Every month
  اعضای این گروه به طور اختصاصی مطالب آموزشی و درمانی دریافت میکنند
   
  • ٢ فایل اختصاصی صوتی در ماه با تمرکز بر روی سلامت روان
  • یک تمرین ماهانه که توسط ایمیل برای شما ارسال میشود
  • کدهای تخفیف اختصاصی برای استفاده از سرویس های ما
bottom of page