فرم ثبت نام را کامل کنید و برای ادامه به ایمیل خود مراجعه کنید.

حدس میزنید سطح زبان فرانسه شما در چه حد است؟
آیا شما سطح A2 فرانسه را با موفقیت پشت سر گذاشتید؟
روز و ساعت دوره را انتخاب کنید.
چطور با این دوره آشنا شدید؟