top of page
Program is over

انواع تراما، شناخت و خودیاری

توضیحات

در این پکیج خود آموز به شناخت انواع تراما میپردازیم و اثرات تراما بر روی فیزیولوژی بدنهایمان را بررسی میکنیم ویاد میگیریم علایم را از راههای ذهن آگاهی و بدن آگاهی تشخیص دهیم. راهکارهای سالم و ناسالم برخورد با تراما و زندگی با تراما را بررسی میکنیم، و باورهای ذهنی عامه را به چالش کشیده و روش خود-رهبری در تراما را آموزش میدهیم. این پکیج آموزشی به صورت پی دی اف تهیه شده و تمام مسایل قابل بحث در حوزه ی شناخت و بررسی تراما را با تمرین و مثال برای عزیزان دارا میباشد.

مدرس

قیمت پکیج

CA$5.50

به اشتراک بگذارید

Already a participant? Log in

bottom of page