top of page

فرم ثبت نام را کامل کنید و برای ادامه به ایمیل خود مراجعه کنید.

کدام زمان یا زمانها را برای کلاس خود ترجیح میدهید - (این گزینه ها جهت نظرسنجی هست و بعد از تعیین سطح روز کلاس با شما هماهنگ میشود. لطفا تمام گزینه هایی که برایتان مقدور هست را علامت بزنید)
چطور با این دوره آشنا شدید؟
bottom of page